Appartementen te huur

Geschiedenis

Het natuurreservaat “Podhrázský rybník” werd uitgeroepen in het jaar 1950 en bevindt zich ten noorden van de gemeente Tomice II. Het gebied geniet bescherming vanwege een belangrijke broedplaats voor vogels.

De oevers van het meer zijn begroeid met riet in de twee baaien aan de zuidelijke kant.

De begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit kleine lisdodde. Regelmatig nestelen hier futen en 8 andere beschermde vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de geoorde fuut, de dodaars, de wintertaling, de tafeleend en de bruine kiekendief.

Rond de 30 vogelsoorten gebruiken deze locatie als rustpunt tijdens hun trektochten in de lente en in de herfst.

Oppervlak:  59 ha

Hoogte: 400 meter boven zeeniveau

Vlakbij Tomice voert sinds oeroude tijden een handelsweg van Praag naar het zuiden in de richting van Ceské Budejovice en verder naar de grens met Oostenrijk.

Deze weg werd de Keizerlijke Route genoemd en veranderde later in een rijksweg. Tegenwoordig staat deze verbinding bekend als de I3 of E55.

In 1904 werd in het kadaster een gelijknamig treinstation ingeschreven, dat ook ligt aan het traject van Praag naar Ceské Budejovice.

In de Podhrazsky-molen werd in 1788 de schrijver Jan Nepomuk Zimmermann geboren, een geestelijke van de Kruisorde, en in 1804 de schrijver Jan Václav Zimmermann, die ook een bekend vertaler was.